Polityka prywatności

Na stronie społeczności https://prograjmy.pl/ dbamy o ochronę prywatności Użytkowników. Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na naszej stronie.

Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o:

 • Danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Usługodawcy lub równoważnie „nas” – należy przez to rozumieć ProGrajmy.pl
 • Koncie – należy przez to rozumieć konto w serwisie https://prograjmy.pl/, zapewniające dostęp do niepublicznej części Serwisu, oraz dające dostęp do funkcji i możliwości inaczej niedostępnych.
 • Serwisie – należy przez to rozumieć serwis WWW dostępny pod adresem https://prograjmy.pl/;
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Serwis.
 • RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
   

Dane osobowe. Cele przetwarzania

Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych może natomiast mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie. Podanie danych osobowych jest również niezbędne do rejestracji do Konta. Za Twoją dobrowolną zgodą dane osobowe mogą być przetwarzane do celów marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do produktów i usług podmiotów trzecich. Jednocześnie informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z niektórych usług, dostępnych w niepublicznej części Serwisu, związanych z uczestnictwem w niepublicznych akcjach.

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych Usługodawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych przez Usługodawcę.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania.

Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych są przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu Usługodawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na kilku podstawach. W odniesieniu do świadczonej przez nas usługi Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Jeżeli chodzi o dopasowanie treści portalu wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści świadczonych przez nas usług np. serwisów internetowych do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie. Ponadto, w stosunku do przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania, jako podstawa prawna ma zastosowanie Twoja dobrowolna zgoda.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści witryn internetowych Usługodawcy do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w świadczonych przez nas usługach, pomiarów statystycznych i udoskonalenia tych usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami jako administratorem danych.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Zakres powierzonych w ten sposób danych obejmuje dane podawane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu oraz dane przetwarzane w związku z rejestracją do Konta oraz jego utrzymaniem. Przekazanie powierzonych danych następuje w sposób automatyczny, bezpośrednio po ich zebraniu od Użytkowników.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w takim przypadku administrator zapewni odpowiednie zabezpieczenia Państwa praw.

 

Bezpieczeństwo

Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecamy Użytkownikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet (program antywirusowy, firewall).

Stosujemy adekwatne i zgodne z aktualnym stanem techniki środki bezpieczeństwa, mające na celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, przetworzeniem, pozyskaniem i modyfikowaniem.

 

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Cookies to dane informatyczne (zwykle mające postać plików tekstowych), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) m.in. po to by dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości Użytkowników ani nie wpływają na działanie urządzenia końcowego. Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem www.aboutcookies.org (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku polskim).

Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies bądź informować Użytkownika o każdym zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego.

Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Serwis oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie cookies. Zwracamy uwagę, że zablokowanie „własnych” plików cookies Serwisu może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

TeamSpeak

Status: Online
IP: ts.prograjmy.pl
Uptime: 62D 08:53:09 godzin
Wersja: 3.13.7 (2022-06-20 12:21:53)
Slotów: 10 / 400

NASZ FACEBOOK

Wyróżnione Wideo

TeamSpeak